Notes sobre la supressió de la constitució de servituds

26-10-2000 - Materials de les X Jornades de Dret català a Tossa. Tirant lo Blanc, Valencia, 2000

Para más información póngase en contacto con Iván Mateo: imateo@mmmm.es